نباید ها و خط قرمز های انتخاب رشته؟!!

12728-46310
سلام دانشگاه:
آیا نبایدها و خط قرمز های انتخاب رشته را میدانید؟

1- بروز هر گونه اشتباه حتی کوچکترین آن بسیار خطرناک است و آرزوها و آمال داوطلب را به باد میدهد.

2- جو زدگی، برخورد و تصمیم گیری از سر احساس.

3- دخالت و اجبار بی دلیل و حساب نشده ی اطرافیان.

4- تصمیم گیری در خلا و بدون در نظر گرفتن رتبه و نمره تحصیلی داوطلب.

5- نباید دقت را فدای سرعت کرد.

6- تحت تاثیر نام رشته دانشگاهی بدون در نظر گرفتن شرایط روحی و روانی و مالی داوطلب

7- تصمیم گیری در یک فضای احساسی و تحت تاثیر فشارهای روانی و یا ترغیب ها و تشویق های بدون پشتوانه و منطق.

8-انتخاب نا آگاهنه رشته تحصیلی

9- اشتباه در تکمیل  فرم انتخاب رشته

 

 

0

ضرورت ها و بایدهای انتخاب رشته؟!!

decition-first-step

سلام دانشگاه:

آیا ضرورت ها و باید های انتخاب رشته را میدانید؟

1- برخورد سنجیده، منطقی و مدیرانه داوطلب، نسبت به نمره و رتبه ی اعلام شده سازمان سنجش.

2- بهره گیری از مشاوران مطلع، امین ومسلط.

3- آشنایی کامل با محتوای هر رشته انتخابی و آینده شغلی مربوط به آن رشته.

4- در نظر گرفتن قومی گزینی دانشگاه های انتخاب شده.

5- انتخاب رشته منطبق بر واقعیات و متناسب با توانایی وعلاقه داوطلب.

6- اتخاذ تصمیم بر اساس دقت، حوصله و مطالعه کافی.

 

 
1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar