نبایدها و خط قرمزهای یک برنامه ریزی درسی خوب

پیچیدن یک نسخه برنامه ریزی برای همه دانش آموزان.

دخالت و انتظارات بیش از حد اطرافیان از دانش آموز در برنامه ریزی درسی.

خواندن فقط یک درس در یک روز یا فقط درس های اختصاصی در یک هفته.

تست نزدن کنار مطالعه درس و یا فقط تست کارکردن خالی.

فقط پیش دانشگاهی خواندن و یا فقط دروس پایه مطالعه کردن در طول هفته.

استفاده از منابع زیاد.

استفاده از کلاس های زیاد و پیاپی( چه کنکور، چه تقویتی).

0

ضرورت ها و بایدهای یک برنامه ریزی درسی خوب

توجه به تفاوت های فردی.

خود دانش آموز نیاز به برنامه ریزی را تشخیص بدهد.

اعتماد و اعتقاد به برنامه ریزی درسی.

هدف گذاری در برنامه ریزی درسی 1- کوتاه مدت(هفتگی) 2- میان مدت(ماهانه یا آزمونی) 3- بلند مدت(کنکور).

میزان ساعت مطالعه هفتگی بر اساس توان دانش آموز.

تنوع مطالعاتی در برنامه ریزی روزانه.

یادگیری مرحله ای و مداوم در طول هفته.

در نظر گرفتن زمان های خالی در برنامه هفتگی برای جبران عقب افتادن در اثر اتفافات پیش بینی نشده.

توجه به نقاط ضعف و قوت دانش آموز در درس ها.

توجه به میزان اهمیت هر درس در کنکور.

توجه به نقاط ضعف و قوت برنامه در پایان هر هفته.

شعار اصلی برنامه ریزی درسی(هیچ کس به اندازه دانش آموز نمی تواند به خودش کمک کند).

گنجاندن تمرین های تست زنی هماهنگ با سرفصل های مطالعه، یعنی مطالعه همراه با تست.

در نظر گرفتن ضروریت استراحت و خواب کافی.

توجه به برنامه ی درسی روزانه مدرسه(برای دانش آموز پیش دانشگاهی).

توجه به دروس پایه سالهای قبل در برنامه ریزی.

نکته برداری-نکته برداری-نکته برداری توسط دانش آموز هنگام مطالعه تمامی درس ها.

آخر هفته نکته های یادداشت شده هفته قبل مرور شود.

آخر ماه نکته های ماه قبل مرور شود.

1+

ویژگی های یک برنامه ریزی خوب

انواع برنامه ریزی: 1- کوتاه مدت (هفتگی) 2- میان مدت(ماهانه یا آزمونی) 3- بلند مدت(تا کنکور)

یکی از ویژگی های برنامه ریزی خوب پیوسته و مطمئن به جلو بردن دانش آموز است که برای یک دانش آموز با سرعت بیشتر اما برای دانش آموز دیگر آهسته تر خواهد بود. مهم تلاش پیوسته و مداوم دانش آموز است.

قبل از شروع برنامه ریزی هفتگی تعیین میزان ساعت مطالعه درسی الزامی است. این زمان بر اساس توانایی مطالعه شخص صورت می گیرد، نه کمتر نه بیشتر.

بعد از مشخص کردن مطالعه هفتگی، این ساعت را با توجه به اهمیت درس ها و ضعف و قوت دانش آموز بین دروس تقسیم شود و یک برنامه ریزی تقریبی روزانه داده شود.

حتما در برنامه تقریبی روزانه تنوع مطالعاتی در نظر گرفته شود. یعنی این گونه نباشد که در یک روز فقط یک درس مطالعه گردد. حتما خواندن یک درس در طول هفته حداقل در دو یا سه روز انجام شود زیرا یادگیری مرحله ای و مداوم در طول هفته هم عمق یادگیری را افزایش می دهد و هم فراموشی مطالب را کاهش داده و باعث تقویت حافظه بلند مدت می شود.

چون در طول هفته یکسری اتفاقات پیش بینی نشده صورت می گیرد، به همین خاطر حتما باید زمان هایی برای جبران عقب افتادن در بعضی از درس ها در نظر گرفته شود و در این زمان هیچ درسی منظور نگردد.

آخرین مرحله که مهمترین مرحله برنامه ریزی است در واقع بعد از اتمام برنامه خواهد بود و آن این است که دانش آموز بداند آیا به تمام هدف گذاری های انجام شده برنامه رسیده یا خیر؟؟؟ به این شکل نقاط ضعف برنامه پیدا شده و در برنامه های هفته بعد اصلاح می گردد.

2+

ویژگی های یک مشاور تحصیلی خوب

مشاور خوب عمدتا به یاری خود فرد، مشکل او را حل می کند. یعنی به او کمک می کند تا تفکر، احساسات، اندیشه و تصمیم گیری خود را تغییر داده و در نهایت بتواند نوع رابطه خود را با دنیای اطرافش تغییر دهد. در این میان تاثیر دنیای بیرون فرد یعنی خانواده، دوستان و محیط اطرافش نقش کاتالیزور را ایفا می کنند تا شخص زود تر به اهداف تعیین شده دست یابد.

در برنامه ریزی درسی مهم ترین نکته توجه به تفاوتهای فردی می باشد. نباید برای همه ی دانش آموزان یک نسخه برنامه ریزی پیچید. درست مانند مریض های مختلفی که هیچ گاه با یک نسخه ی یکسان قابل درمان نیستند.

همان طور که یک پزشک خوب برای درمان مریضش خوب به حرف های او گوش می دهد و ایشان را به طور دقیق معاینه می کند تا در تشخیص دچار اشتباه نشود، مشاور خوب هم باید دانش آموز را کاملا بشناسد و مشغولیات فکری او را بداند و بهترین زمان های مطالعه دانش آموزان را بر اساس ارتباط بین دانش آموز و اولیا، دوستانش، تفریحات و سرگرمی هایش در نظر بگیرد و برنامه درسی خود را اعلام نماید.

یک مشاور خوب باید بداند، دانش آموزی که برنامه درسی می خواهد اولا خودش باید بخواهد نه به اصرار خانواده و اطرافیان به این کار وادار شود. دوما هدف گذاری در برنامه ریزی درسی را به دانش آموز نشان دهد که بعد از هر برنامه باید به چه هدف هایی دست یابد به عنوان مثال میزان درصد تست زنی یک درس را از همان اول تعیین نماید. سوما به دانش آموز بفهماند در کنار رقابت با دیگران خود را یکی از رقیب های اصلی با خودش در کنکور بداند و در شروع برنامه و پایان آن نتیجه این رقابت را احساس کند. چهارما حتما باید با برنامه ریزی مناسب و صد البته پیشرفتن، مطابق آن برنامه ریزی صورت گیرد.

7+